Štrky  . . .

1. Štrk betonársky mletý

frakcie: 0-2, 0-8, 0-16, 0-32            cena 16 € / tona

 

2. Štrk premývaný certifikovaný

frakcie: 0-2, 0-4, 0-16, 0-22            cena 16-18 € / tona 

 

3. Štrk betonársky preosiaty

      cena 12 € / tona

 

 

Fotogaléria . . .

Fotogaleria Fotogaleria Fotogaleria Fotogaleria